S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookie na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.
 

OBCHODNÉ PODMIENKY

Informácie GDP - zásady ochrany osobných údajov

Ak ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek, alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR. ( Nariadenie o ochrane osobných údajov )

 

Kto je správca?

Sme spoločnosť Parts4Cars s.r.o., Horovce 201, 020 62 Horovce, IČO 50 152, ktorá prevádzkuje e-shop www.mazdastore.sk . Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, t.j. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, ako dlho a vyberáme prípadne ďalších spracovateľov, ktorí nám budú so spracovávaním pomáhať. 

 

Kontaktné údaje

Ak sa nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na email: parts@mazdastore.sk

 

Prehlasujeme

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov GDPR a teda že:

 

1. budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnením zmluvy, zákonnej povinnosti, alebo udelého súhlasu

2. plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnnosť ešte pred začatím spracovávania osobných údajov

3. umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov GDPR.

 

 

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami zveríte a to z nasledujúcich dôvodov ( pre naplnenie týchto účelov )

 

A) Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru a vybavovanie reklamácií 

vaše osobné v rozsahu: e-mail, meno a priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar ( číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania prostriedkov na náš účet )

B) Predaj tovaru mimo ponuky e-shopu

vaše osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresa bydliska, detail objednávky

C) Objednávka tovaru v mene zákazníka cez e-shop v predajni

vaše osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, teleónne číslo, adresa bydliska, detail objednávky

D) Nezáväzná objednávka

vaše osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, detail nezáväznej objednávky

E) Registrácia a prevádzka e-shopu

vaše osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo a história objednávok

F) Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom

vaše osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo a história objednávok

G) Súťaže na Facebooku

vaše osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, fotografia s výhrou

H) Poskytovanie podpory cez Facebook

Ak sa rozhodnete požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook, budeme sprcúvať osobné údaje vo vašom facebookovom profile a údaje, ktoré nám počas komunikácie sami poskytnete

I) Vedenie účtovníctva

Ak ste zákazníkmi, vaše údaje ( fakturačné údaje ) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov

J) Marketing - zasielanie newsletterov

Vaše osobné údaje ( e-mail, meno a priezvisko, pohlavie, na čo klikáte v e-maili, a kedy najčastejšie otvárate ) využívame za účelom priameho marketingu - zasielania obchodných oznámení. Ak ste našim klientom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov.

Ak nie ste našim klientom, zasielame Vám newslettre len na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov.

V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maili

K) Pokročilý marketing na základe súhlasu

Iba na záklsade vášho súhlasu vám môžeme zasielať tiež inšpirujúce ponukxy tretích osôb, alebo využiť e-mailovú adresu napríklad na remarketing a zacielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov.

Ten je možné samozrejme kedykoľvek odvolať prostrdníctvom našich kontaktných údajov

L) Fotografická dokumetácia, referencie, komentáre, hodnotenie spokojnosti

Iba na základe vášho súhlasu môžeme využiť vaše fotografie, referencie, spätné väzby a pod. a to do doby, kým súhlas sami odvoláte.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanovuje dlhšiu dob k uchovaniu, alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak

 

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu. Naše webové stránky možno prechídzsť aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počátači zakázať.

 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich, ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržiavame všetky možné ( aktuálne známe ) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitie, poškodenie, alebo zničenie vašich osobných údajov.

 

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť našimi vlastnými silami, vužívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako my a na dané spracovanie sa špecializujú. Sú to nasledovní poskytovatelia:

1. Slovenská pošta, a.s.

2. Facebook

 

3. Servisní partneri, dodávatelia, poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí, ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia

4. Orgány finančnej správy, daňoví poradcovia, audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti našej firmy.

 

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďašie aplikácie, či spracovateľov pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. V takom prípade sa zaväzujeme, že pri ich výbere budeme na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a akvalitu apracovania, ako kladieme na seba.

Odovzdávanie dát mimo Európsku úniu

Dáta spracovávame výhradne v EÚ alebo v krajinách, ktoré zaisťujú stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

 

Vaše práva a súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, kontaktujte nás prostredníctvom emailu parts@mazdastore.sk

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 14 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení, alebo zistíte akékoľvek svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie, alebo zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechete všetky svoje údaje vymazať, alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. ( napríklad odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení )

 

Právo na prenositeľnosť

Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní.

 

Právo na výmaz ( byť zabudnutý )

Vašim ďalším právom je vymazanie ( byť zabudnutý ). Nechceme na Vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou a napríklad musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prépade zmažeme všetky také osoné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail.

 

Sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou žiadosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

 

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie ba ohrozilo bezpečnosť vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť trvá aj po skončení záväzkových vzťahov medzi nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane. 

 

Všeobecné obchodné podmienky

  
1. Základné ustanovenia 


Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu www.mazdastore.sk.

Predávajúcim sa rozumie spoločnosť Parts4Cars s.r.o., Horovce 201, 020 62 Horovce, IČO: 50 152 394, zapísaná v Okr. súd TN, odd. SRO, vl. č. 32569/R

Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

Nákup tovaru môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby. Elektronická objednávka je odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky, spracovaná systémom obchodu. Tieto Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení. Kupujúci pri registrácii vyjadrí súhlas, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a súhlasí s nimi


2. Spôsob objednávania

Kupujúci si môže objednať so sortimentu tovar telefonicky, emailom ,alebo prostredníctvom internetového obchodu. Objednávať si môžete on-line priamo na našich stránkach www.mazdastore.sk.

Podmienkou odoslania objednávky je registrácia. V prípade, že nemôžte objednať priamo, môžete zaslať svoju objednávku e-mailom na e-mailovu adresu mazdastore.svk@gmail.com. V e-maili uveďte názov tovaru, počet kusov, prípadne typ motorového vozidla, rok výroby a pod. a kontakt na Vás (presná adresa a telefónne číslo). Podmienkou pre platnosť online objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Všetky prijaté elektronické objednávky považujeme za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné z obidvoch zúčastnených strán.

Po zaslaní objednávky potvrdí prevádzkovateľ telefonicky alebo prostredníctvom emailu objednávku. Pri potvrdení bude u presnený termín dodania. Po zaslaní objednávky vám automaticky obratom príde potvrdenie o prijatí objednávky. Prevádzkovateľ v závislosti na charaktere obchodu, druhu tovaru má právo žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom (telefonicky, písomne). Ak kupujúci autorizáciu odmietne prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú. 


3. Ceny tovaru, zľavy, poštovné a balné

Uvedené ceny na internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru a potvrdzujú sa pri autorizácii. Predávajúci si však vyhradzuje právo zmeny cien vo výnimočnom prípade výrazných zmien dodávateľských podmienok od výrobcov a dodávateľov tovaru, ako aj pri výraznom náraste inflácie, zmien peňažných kurzov a prípadných tlačových chýb. V takomto prípade ma kupujúci právo na okamžité odstúpenie od zmluvy.

Prevádzkovateľ na základe svojej obchodnej stratégie prideľuje zľavy, ktoré nie sú zo strany kupujúceho nárokovateľné, pokiaľ nie sú uvedené na stránkach prevádzkovateľa v deň objednávky.  Všetky uvedené zľavy sú nekumulovateľné, a vzťahujú sa len na tovar ponúkaný predávajúcim na internetovom obchode.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Objednaný tovar je zasielaný prepravnou spoločnosťou GEIS na dobierku. Celkovú platbu dobierky uhradí zákazník pri prevzatí tovaru od kuriéra. V prípade platby na účet, ak táto nebude uskutočnená do 7 pracovných dní od vytvorenia objednávky, predávajúci má právo objednávku stornovať.

Presná cena a možnosť dopravy sa dynamicky zobrazuje pri objednávke.


4. Dodacie podmienky 

Tovar je dodávaný s využitím služieb tretích subjektov (kuriérska spoločnosť), alebo vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim. Konkrétny spôsob dodania si zvolíte pri vyplňovaní objednávky. Dodanie tovaru je uskutočňované jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte, alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Dodávky tovaru budú podľa dostupnosti tovaru a prepravných možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, obvykle do 1-14 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky .

Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, po osobitnom dohodnutí  a schválení obidvoch strán.

Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia.
Pri prevzatí tovaru si vždy pred kuriérom skontrolujte obsah tovaru. Tovar a obal nesmie byť poškodený, nesmie v ňom chýbať dodávané príslušenstvo. Pokiaľ sa naskytne takáto skutočnosť, vždy napíšte zápis o poškodení zásielky s kuriérom a oznámte nám, že tovar Vám bol doručený poškodený.


5. Zrušenie objednávky, odstúpenie od zmluvy, vrátené objednávky

Ak po odoslaní objednávky v priebehu dňa zistíte, že vám objednaný tovar nevyhovuje, prípadne ste sa pomýlili v objednávke, máte možnosť zrušiť objednávku do 6 hod  bez uvedenia dôvodu a to telefonicky ,alebo mailom. Stornovať objednávku je možné aj po 6 hodinách pokial má status PRIJATÁ, prípadne OBJEDNANÁ U DODÁVATEĽA.
Zákazník môže stornovať objednávku písomne e-mailom, telefonicky alebo osobne. Predávajúci má právo stornovať objednávku z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru, alebo ak v prípade potreby upresnenia detailov objednávky sa nedokáže spojiť zo zákazníkom telefonicky ,alebo prostredníctvom elektronickej pošty.

O stornovaní objednávky bude zákazník vhodným spôsobom informovaný (e-mailom, telefonicky).
Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy. Podľa zák. 108/2000 Z.z  tak môže učiniť do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a predávajúci prevezme tovar späť. Predávajúci vráti spotrebiteľovi zaplatenú cenu za tovar, alebo preddavok v lehote do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Ak sa rozhodnete o odstúpenie od zmluvy posielajte nám tovar späť BEZ DOBIERKY, alebo nám ho doručte osobne. Peniaze Vám budú vrátené v lehote do 15 dni od prevzatia tovaru.

Vrátený tovar musí byť v pôvodnom obale, nepoškodený, kompletný vrátane všetkého príslušenstva a dokumentácie. Ak nedodržíte tieto podmienky odstúpenie od zmluvy bohužiaľ nebudeme môcť akceptovať.

Podľa uvedeného zákona nie je možné odstúpiť od zmluvy v prípade predaja tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru objednaného na zálohu  ,alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, prípadne tovar v hodný len na určitý presný model auta. Takouto zákazkovou výrobou  sa rozumie napr. výroba samolepiek, nakoľko jednotlivé druhy sú vyrábané podľa požiadaviek spotrebiteľa v rôznych rozmeroch a farbách.

Pokiaľ zásielku nemôžete alebo nestihnete prebrať v stanovenom termíne, prosím informujte nás. Zásielku kuriér GEIS vie podržať v depe cca 2 dní. Po tomto termíne zásielku na požiadanie pošleme opätovne, avšak náklady s tým spojené si predávajúci účtuje znova. Pokiaľ sa nám zásielka vráti bez toho, aby nás zákazník upozornil na jej vrátenie, či už z dôvodu poškodenia zásielky, prípadne akékoľvek iného dôvodu, zásielku opätovne nezasielame.Zákazník bude označený ako nedôveryhodný a  nevybavíme ani jeho ďalšie objednávky.

6. Nedodržanie - porušenie kúpnej zmluvy

V prípade neopodstatneného a neodôvodneného neprevzatia zásielky zasielanej na dobierku v úložnej dobe dôjde k porušeniu kúpnej zmluvy, nakoľko je spotrebiteľ vždy informovaný o potvrdení a stave objednávky (telefonicky, alebo emailom). Zákazníkovi bude automaticky účtovaný poplatok vo výške 50 €. Za týmto účelom bude vystavená faktúra alebo zaslané platobné informácie potrebné k úhrade sankcie poštou ,alebo elektronickou formou so splatnosťou 7 dní.

Zákazník má možnosť v tomto prípade do 7 dní aktívne požiadať o opakované zaslanie zásielky a prevedie platbu za tovar vopred na účet spoločnosti. V tomto prípade mu nebude účtovaný poplatok za porušenie kúpnej zmluvy. V prípade nezaplatenia objednávky, vzniknutých nákladov, či storno poplatku v uvedenom termíne budeme musieť pohľadávku podstúpiť k právnemu vymáhaniu. Za takúto situáciu nesie plnú vinu zákazník a hradí taktiež zvýšené náklady z dôvodu svojho počínania, ktoré takýmito prieťahmi vo vymáhaní vznikajú. 

 7. Záruka, reklamácie, doklady

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku čo najskôr po jej dodaní a skontrolovať jej úplnosť, ako aj správnosť uvedených údajov o množstve, neporušenosť originálneho obalu alebo originálnej polepovacej pásky odosielateľa, viditeľné poškodenie obalu zásielky, viditeľnú čiastočnú stratu a to pred podpisom o prevzatí. V prípade výskytu závad je príjemca povinný uviesť nezrovnalosti na prepravný list dopravcu alebo ihneď spísať zápis o škode.

Ak nie je poškodenie alebo akékoľvek odchýlky medzi dodaným tovarom a tovarom uvedenom na dodacom liste viditeľné pri prevzatí, kupujúci je povinný oznámiť tieto odchýlky alebo poškodenie predávajúcemu do 2 pracovných dní. Po tomto termíne sa dodávka tovaru považuje za úplnú. Reklamáciu si môžete uplatniť písomným oznámením, prostredníctvom e-mailu o zistených závadách tovaru na kontaktnej adrese.

Oznámenie musí obsahovať zoznam vadného tovaru, kód tovaru, číslo faktúry, stručný popis závady a iné dodatočné informácie v závislosti od druhu tovaru. V prípade ak kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných Všeobecných obchodných podmienok, prípadne podľa platného právneho poriadku, vykoná prevádzkovateľ, alebo výrobca tovaru odstránenie závady formou opravy, výmeny vadnej časti, alebo výmeny celého zariadenia (tovaru) za bezchybné.

Dĺžka záručnej doby je uvedená na daňovom doklade k tovaru. Ak tam uvedená nie je, je stanovená zákonom na 24 mesiacov.

Väčšina výrobkov je určená výhradne pre použitie v motoristickom športe, alebo na uzatvorených akciách a podujatiach. Ich používanie nie je v súlade s vyhláškou č.116/1997 MDPaT o premávke na pozemných komunikáciách SR, preto nemusia mať potrebnú homologizáciu. Niektoré produkty sú určené výhradne pre montáž v odbornom servise, preto pri nedodržaní podmienok montáže nie je možné reklamáciu uplatniť.

Záruka sa taktiež nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím čí inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou ,alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Ďalej sa nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru zmocnená.

V prípade, že kupujúci reklamuje chyby tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok, vykoná predávajúci odstránenie chyby formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezchybné, a to v lehote do 30 dní od doručenia chybného tovaru. V prípade, že oprava chybného tovaru alebo jeho výmena nie je možná, je predávajúci oprávnený pristúpiť k zrušeniu zmluvy vystavením dobropisu kupujúcemu.

 

8.  Podmienky pri aplikácii / montáži a užívaní tovaru:

8.1 Ak nebol tovar dodaný s príslušným montážnym/inštalačným návodom, jedná sa o špecifický tovar a je nutné vykonať aplikáciu produktu výhradne patričným odborným servisom (nevzťahuje sa na tovar, ktorý nepodlieha nutnosti ďalšieho spracovania, modifikácii, či montáži). Pri nedodržaní podmienok nemôžu byť reklamácie spojené s neodbornou montážou brané v úvahu (nevzťahuje sa na viditeľné alebo skryté chyby dodaného tovaru).

8.2 Spojlery (nárazníky, masky, výdychy, prídavné krídla, difúzory, prahové nadstavce atď.) je nutné pred lakovaním alebo ďalšou úpravou skúšobne otestovať na presnosť lícovania a v prípade odchýlok dopasovať a upraviť na vozidle. Montáž tovaru je nutné vykonať odborným servisom. Pri nedodržaní podmienok nemôžu byť reklamácie spojené so vzniknutými škodami dodatočných modifikačných alebo lakovačských prác brané v úvahu.

8.3 Pri svetelných produktoch (predné svetlomety, koncové a prídavné svetlá, smerovky, brzdové a hmlové svetlá, atď.) je nutné pred montážou za pomoci tesniacej elastickej hmoty (montážny silikón, atď.) zatesniť všetky plochy medzi sklom a plastovým výliskom. To isté platí aj pre objímky konektorov.Montáž tovaru je nutné vykonať odborným servisom. Pri nedodržaní podmienok nemôžu byť reklamácie spojené s neodbornou montážou brané v úvahu.

8.4 Niektoré produkty v sortimente predávajúceho podliehajú ustanoveniam vyhlášky č. 725/2004 MDPaT ako aj neskorších doplnení a zmien vyhlášky č. 578/2006 MDPaT o premávke na pozemných komunikáciách SR. Tovary, ktoré tieto nariadenia (atesty, certifikačné schválenia, atď.) nespĺňajú, je možné užívať iba mimo verejných komunikácií napr. v motoristickom športe (tu podliehajú produkty iným predpisom ako napr. FIA atď.) alebo iných uzatvorených akciách a podujatiach.

8.5 Náklady spojené s montážou / aplikáciou produktov nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.


9. Ochrana osobných údajov

Pri registrácii je potrebné zo strany zákazníka uviesť svoje osobné údaje ako meno a priezvisko, úplnú poštovú adresu, telefonické spojenie, e-mail. Tieto údaje sú potrebné pre identifikáciu zákazníka ako kupujúceho, k realizácií a zúčtovaniu platby za zakúpený tovar a za účelom správnej dodávky tovaru a komunikácie. Počas používania obchodu sú zhromažďované aj objednávky zákazníka z dôvodu zabezpečenia dodávok tovaru, prípadne vybavenie reklamácie a pod. Osobné údaje a údaje o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a nie sú poskytované tretím stranám.

Zákazník súhlasí zo zasielaním dotazníka spokojnosti našich služieb a nákupu podľa § 65 ods. 3 zákona č. 610/2003 Z.z o elektornických komunikáciach a súhlasí s využitím spoločnosťi MITON MEDIA, a.s. (Heureka.sk) na tento účel . V prípade doručenia dotazníka nie je zákaznik povinný tento dotazník vyplniť, prípadne prečítať. Po vyplnení a odsúhlasení dotazníka môže byť Váš názor uverejnený pri profile našej spoločnosti na stránkewww.heureka.sk . Bezprostredne po odoslaní dotazníka bude Vaša e-mailová adresa odstránena z databázy heureka.sk aby nemohla byť ďalej spracúvaná v zmysle o ochrane osobných údajov.

Pri registrácií právnickej osoby, je potrebné uviesť údaje ako meno firmy, úplnú poštovú adresu, telefonické, prípadne faxové spojenie, IČO, ĎIČ, bankové spojenie a pod. Tieto údaje sú potrebné pre vedenie účtovných operácii, vyhotovenie daňových dokladov, prípadne identifikácie platieb a pod. Používaním obchodu, respektíve vyplnením registračného formulára súhlasí zákazník so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a jeho nákupoch.

Osobné údaje, ktoré od Vás vyžadujeme využívame výhradne pre našu vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
V zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov predávajúci internetového obchodu Parts4Cars s.r.o. sa zaväzuje, že osobné dáta, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou tohto internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.


10. Záverečné a prechodné ustanovenia

Predávajúci je oprávnený tieto Obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť a túto zmenu vyhlásiť vhodným spôsobom. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi. V prípade, že spory nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou, rozhodne príslušný súd prevádzkovateľa obchodu.


Prevádzkovateľ (predávajúci)
: Parts4Cars s.r.o., Horovce 201, 020 62 Horovce, IČO: 50 152 394, DIČ: 2120193416


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

NWVlZ